ingilizce_atolyesiDünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı olmaktadır.

Uyguladığımız program en basit tanımıyla   anadili İngilizce olan bir öğretmenin anadili İngilizce olmayan bir öğrenciye İngilizceyi tanıtması,sevdirmesi ve doğru bir telaffuz ile öğretmesidir..

Yetkin yabancı dil öğreniminin temelinin doğru aksan ve doğru fonetik farkındalık olduğu bilgisiyle, 

İngilizce derslerimiz anadili İngilizce olan (native) öğretmen tarafından yönetilir.

Bu programda preschool temaları, Türkçe temalara paralel olarak işlenir.

Programda çocuklar için ilgi çekici ortamlarda, dilin işlevselliğini arttırıcı çalışmalar yapılır. Yabancı dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek, çocukların İngilizce iletişim yeteneklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

İngilizce eğitimi TPR (Total PhysicalResponse ) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based ( Aktivite Tabanlı) metodları esas alınarak gerçekleşmektedir. Bu metodlara göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce dili iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Drama çalışmalarında kinestetik, müziksel-ritmik, görsel ve dilbilimsel gibi farklı zeka alanlarına yönelik programlar çocuklarin İngilizceye olan ilgisini arttırmakta ve öğrenmelerini hızlandırmaktadır. Drama çalışmalarında özel olarak kullandığımız kuklalar ile daha etkin ve aktif öğrenme ortamları sağlanıyor.

İngilizce Atölyesi; sadece ikinci dil gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda farklılıkları merak eden, yaşadığı dünyaya ve canlılara saygılı bireyler yetişmesine katkıda bulunur. İngilizce’yle erken yaşta, yüksek motivasyonla ve kendine güvenle tanışan öğrencilerimiz, ileriki öğrenim hayatlarına dil öğrenmekle ilgili birçok engeli aşmış olarak başlarlar.

Motive olan çocuğun en iyi öğrenen çocuk olduğunu bilen Nadide Çocuklar Anaokulu’nda İngilizce zamanı, tüm diğer atölyelerde olduğu gibi eğlenme, oynama ve yaşayarak öğrenme zamanıdır.